Informacje o projekcie - Program Operacjny Innowacyjna Gospodarka

Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość

Projekt budowy serwisu PigPrint realizowany jest przez firmę Xela Consulting przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej.

Projekt pod tytułem: „Stworzenie wielofunkcyjnego serwisu internetowego unowocześniającego proces realizacji i obsługi zamówień poligraficznych” otrzymał dofinansowanie z działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przy udziale Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dane Teleadresowe

Xela Consulting
ul. Bazyliowa 6
02-995 Warszawa

Email: [email protected]

Przydatne linki

  • www.europa.eu – oficjalna strona Unii Europejskiej
  • www.poig.gov.pl – strona poświęcona Programowi Operacyjnemu Innowacyjna Gospodarka
  • www.mir.gov.pl – adres strony internetowej Instytucji Zarządzającej
  • www.mac.gov.pl - adres strony internetowej Instytucji Pośredniczącej
  • www.parp.gov.pl – adres strony internetowej Instytucji Wdrażającej
  • www.web.gov.pl – adres strony internetowej z informacjami na temat działania 8.1 PO IG